28 aprila, 2022

Pri obdelavi kovin ima elektroerozija številne prednosti, zato je vsestransko uporabna

V kovinski industriji je v zadnjih letih tehnologija obdelovalnih postopkov izjemno napredovala. Med tovrstne postopke uvršamo tudi elektroerozijsko obdelavo, ki jo imenujemo elektroerozija. Ta ima v primerjavi z običajnimi postopki obdelave kovin številne prednosti. V Sloveniji imajo podjetja Iskra, Titan Kamnik, Tovarna kovanega orodja Zreče, Veriga Lesce in drugi že lastne elektroerozijske naprave.

Postopek elektroerozije je v osnovi namenjen obdelavi električno prevodnega materiala. Lahko se izjemno natančno obdelajo zelo trdni materiali, ki jih sicer ne bi mogli obdelati z običajnimi postopki. elektroerozija je primerna za izdelavo orodij in najzahtevnejših in kompleksnejših geometrijskih oblik.

Elektroerozijo uporabljajo na številnih področjih

Elektroerozijska obdelava materiala ima široko področje uporabe. Najpogosteje jo uporabljajo za izdelavo različnega orodja, sestavnih delov nosilnih konstrukcij, žigov, matric, vlečnih čeljusti in na strojih za vlečenje in iztiskanje. Poleg tega je elektroerozija uporabna tudi za obnovo ali korekcijo že obstoječih izdelkov in orodij.

Danes poznamo različne postopke elektroerozije in med njim sta najbolj razširjena potopna in žična elektroerozija ter elektroerozijsko brušenje. Katerega od teh bomo izbrali je odvisno od tega, kaj želimo doseči in na kakšen način želimo obdelati obdelovanec. Izbira postopka je odvisna tudi od vrste obdelovanca, njegove debeline in številnih drugih dejavnikov.

S pomočjo elektroerozije lahko izdelajo izjemno natančne izdelke

V primerjavi z običajnimi postopki ima elektroerozija številne prednosti. Trdnost in trdota materiala obdelovanca nista odločilni veličini pri obdelavi. S postopkom lahko izdelajo zapletene geometrične oblike, ki jih z običajnimi postopki ne bi mogli, relativno lahko tudi vrtajo ukrivljene izvrtine. Prav tako lahko obdelovanec toplotno obdelajo še pred končnim oblikovanjem na mero.

Največja ovira pri razširjanju te vrste tehnologije je reševanje tehnoloških problemov, kjer potrebujejo veliko izkušenj in še veliko raziskovalnega dela. Posebno področje raziskav bo zagotovo namenjeno kakovostni obdelavi površin. Na natančnost obdelav vpliva raztezanje orodja zaradi sprememb temperature, stabilnost stroja, način vodenja elektrode in natančnost izdelave orodja.…